Kèo đang cược

Xem thêm
Thời gian Game Cái Trận đấu Hiệp đấu Kèo Tỉ lệ Cược

Kèo đã cược

Xem thêm
Thời gian Game Cái Trận đấu Hiệp đấu Kèo Tỉ lệ Cược

Kèo đã kết thúc

Xem thêm
Thời gian Game Cái Trận đấu Hiệp đấu Kèo Tỉ lệ kết quả
09:00 - 15/07 TBL, CÔNG 9X - EXCITER, KENZ C2 2 VS 2 RanDom 1:1 Thắng: EXCITER, KENZ
Thua: TBL, CÔNG 9X

1 - 3

TBL, CÔNG 9X: 100,000 đ - EXCITER, KENZ 40,000
08:00 - 15/07 Chẵn - Lẻ 08:00 Keno Vietlott 1:1 Thắng: Lẻ
Thua: Chẵn

07 15 19 20 27 29 30 31 34 35 36 40 42 45 53 64 67 75 79 80

Chẵn: 100,000 đ - Lẻ 0
13:30 - 14/07 H.ANH, TRUY MỆNH, T.VĂN, CÔNG - LOVE, TÝ, THỨ, NAMSC C2 4 vs 4 RanDom 1:1 Thắng: H.ANH, TRUY MỆNH, T.VĂN, CÔNG
Thua: LOVE, TÝ, THỨ, NAMSC

3 - 1

H.ANH, TRUY MỆNH, T.VĂN, CÔNG: 200,000 đ - LOVE, TÝ, THỨ, NAMSC 20,000
15:00 - 14/07 Chẵn - Lẻ 15:00 Keno Vietlott 1:1 Thắng: Lẻ
Thua: Chẵn

03 04 09 15 16 19 22 23 29 31 32 39 53 59 60 61 63 71 76 79

Chẵn: 150,000 đ - Lẻ 0
14:00 - 14/07 Lớn - Bé 14:00 Keno Vietlott 1:1 Thắng: Bé
Thua: Lớn

07 11 18 26 30 34 38 43 49 56 58 59 67 69 70 71 75 77 79 80

Lớn: 100,000 đ - Bé 0