Kèo đã kết thúc

Thời gian Game Cái Trận đấu Hiệp đấu Kèo Tỉ lệ Tiền cược kết quả
01:30 - 29/06 - 06/06 Lei Cester CiTy - Chelsea Thắng - Thua Tổng Trận 1:1 100,000 Thắng: Chelsea
Thua: Lei Cester CiTy

0 - 1

Lei Cester CiTy: 0 đ - Chelsea 100,000
17:00 - 29/06 - 06/06 Quảng Nam - Viettel Tổng trận Thắng - Thua 1:1 100,000 Thắng: Viettel
Thua: Quảng Nam

0 3

Quảng Nam: 0 đ - Viettel 100,000
17:00 - 29/06 - 06/06 Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai Tổng trận Thắng - Thua 1/2 200,000 Thắng: Hoàng Anh Gia Lai
Thua: Hải Phòng

0 - 0

Hải Phòng: 200,000 đ - Hoàng Anh Gia Lai 0