Kèo đã kết thúc

Thời gian Game Cái Trận đấu Hiệp đấu Kèo Tỉ lệ Tiền cược kết quả
08:00 - 26/06 - 06/06 Hồng Anh - Tịnh Văn Tứ Kết Solo Random 0 150,000 Thắng: Hồng Anh
Thua: Tịnh Văn

4 - 1

Hồng Anh: 150,000 đ - Tịnh Văn 150,000
08:00 - 26/06 - 06/06 Xi Măng - Noname Tứ Kết Solo Random 0 100,000 Thắng: Xi Măng
Thua: Noname

4 - 3

Xi Măng: 100,000 đ - Noname 100,000
08:00 - 26/06 - 06/06 Gunny - Trường EC Tứ Kết Solo Random 0 200,000 Thắng: Gunny
Thua: Trường EC

0 - 4

Gunny: 200,000 đ - Trường EC 200,000
08:00 - 26/06 - 06/06 Yugi - Hoàng Mai Nhi Tứ Kết Solo Random 0 200,000 Thắng: Yugi
Thua: Hoàng Mai Nhi

4 - 3

Yugi: 200,000 đ - Hoàng Mai Nhi 200,000
12:00 - 26/06 - 06/06 Hồng Anh - Gunny Chung Kết Solo Random 0 250,000 Thắng: Hồng Anh
Thua: Gunny

5 - 0

Hồng Anh: 250,000 đ - Gunny 250,000
08:00 - 27/06 - 06/06 Sài Gòn 1 - Nghệ An 1 Bán Kết 2 vs 2 Random 0 100,000 Thắng: Sài Gòn 1
Thua: Nghệ An 1

4 - 3

Sài Gòn 1: 100,000 đ - Nghệ An 1 100,000
09:00 - 27/06 - 06/06 Sài Gòn 1 - Nghệ An 1 Bán Kết 2 vs 2 Random 0 100,000 Thắng: Sài Gòn 1
Thua: Nghệ An 1

4 - 3

Sài Gòn 1: 100,000 đ - Nghệ An 1 0
09:00 - 27/06 - 06/06 Hà Nội 1 - Skyred 2 Bán Kết 2 vs 2 Random 0 200,000 Thắng: Skyred 2
Thua: Hà Nội 1

Skyred 2

Hà Nội 1: 200,000 đ - Skyred 2 200,000
14:00 - 28/06 - 06/06 Vanlove, Nhất Nhất - Xi Măng , TuTj C3 2 vs 2 Random 0 100,000 Thắng: Xi Măng , TuTj
Thua: Vanlove, Nhất Nhất

0 - 3

Vanlove, Nhất Nhất: 0 đ - Xi Măng , TuTj 100,000
14:00 - 28/06 - 06/06 Vanlove, Nhất Nhất - Xi Măng , TuTj C2T3 2 vs 2 Random 1:1 150,000 Thắng: Xi Măng , TuTj
Thua: Vanlove, Nhất Nhất

0 : 3

Vanlove, Nhất Nhất: 150,000 đ - Xi Măng , TuTj 0
19:15 - 28/06 - 06/06 TiTi - Văn Nhất Thắng - Thua SoLo random 1:1 100,000 Thắng: TiTi
Thua: Văn Nhất

3 - 0

TiTi: 100,000 đ - Văn Nhất 0
09:20 - 29/06 - 06/06 TIEN CT + NGO BA NINH - DUC HAI + VAN HUONG Tổng trận 2 vs 2 Random 1:1 100,000 Thắng: DUC HAI + VAN HUONG
Thua: TIEN CT + NGO BA NINH

2 - 4

TIEN CT + NGO BA NINH: 0 đ - DUC HAI + VAN HUONG 100,000
09:35 - 29/06 - 06/06 HẠNH HÀ GIANG - NAM NGUYỄN C2 1 vs 1 Random 1:1 100,000 Thắng: NAM NGUYỄN
Thua: HẠNH HÀ GIANG

0 - 2

HẠNH HÀ GIANG: 0 đ - NAM NGUYỄN 100,000
13:30 - 29/06 - 06/06 BiBI Club + XM - Hà Nôị + V. Nhất C1T3 2 vs 2 Random 1:1 150,000 Thắng: Hà Nôị + V. Nhất
Thua: BiBI Club + XM

0 - 1

BiBI Club + XM: 150,000 đ - Hà Nôị + V. Nhất 0
19:30 - 29/06 - 06/06 Liên Quân 3 - Liên Quân 4 C2 4 vs 4 RanDom 1:1 100,000 Thắng: Liên Quân 3
Thua: Liên Quân 4

3 - 1

Liên Quân 3: 100,000 đ - Liên Quân 4 80,000
20:00 - 29/06 - 06/06 H Anh- Thành LAK - V. Hưởng - Chim Sẻ - U98 - Juliet Tổng Trận 3 VS 3 RanDom 1:1 150,000 Thắng: Chim Sẻ - U98 - Juliet
Thua: H Anh- Thành LAK - V. Hưởng

3-1

H Anh- Thành LAK - V. Hưởng: 150,000 đ - Chim Sẻ - U98 - Juliet 150,000
20:00 - 29/06 - 06/06 H Anh- Thành LAK - V. Hưởng - Chim Sẻ - U98 - Juliet C1 3 VS 3 RanDom 1:1 200,000 Thắng: Chim Sẻ - U98 - Juliet
Thua: H Anh- Thành LAK - V. Hưởng

3-2

H Anh- Thành LAK - V. Hưởng: 200,000 đ - Chim Sẻ - U98 - Juliet 0
09:00 - 30/06 - 06/06 Cam Quýt - HEHE Tổng trận Solo Random 1:1 100,000 Thắng: HEHE
Thua: Cam Quýt

9 - 8

Cam Quýt: 100,000 đ - HEHE 0
13:00 - 30/06 - 06/06 Hoàng Mai Nhi - GunNy Cung - Chém Solo Random 1:1 150,000 Thắng: GunNy
Thua: Hoàng Mai Nhi

Rom ,Greek

Hoàng Mai Nhi: 150,000 đ - GunNy 0
19:00 - 30/06 - 06/06 CAM QUÝT - SHENLONG Tổng trận Solo Random 1:1 150,000 Thắng: SHENLONG
Thua: CAM QUÝT

4 - 9

CAM QUÝT: 150,000 đ - SHENLONG 0