Kèo đã kết thúc

Thời gian Game Cái Trận đấu Hiệp đấu Kèo Tỉ lệ Tiền cược kết quả
13:00 - 27/06 - 06/06 Tài - Xỉu 13:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Xỉu
Thua: Tài

Tài: 1,000 đ - Xỉu 0
14:00 - 27/06 - 06/06 Chẵn - Lẻ 14:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Lẻ
Thua: Chẵn

Chẵn: 1,000 đ - Lẻ 0
15:00 - 27/06 - 06/06 Tài - Xỉu 15:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Xỉu
Thua: Tài

Tài: 1,000 đ - Xỉu 0
16:00 - 27/06 - 06/06 Chẵn - Lẻ 16:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Lẻ
Thua: Chẵn

Chẵn: 1,000 đ - Lẻ 0
08:00 - 26/06 - 06/06 Hồng Anh - Tịnh Văn Tứ Kết Solo Random 0 150,000 Thắng: Hồng Anh
Thua: Tịnh Văn

4 - 1

Hồng Anh: 150,000 đ - Tịnh Văn 150,000
08:00 - 26/06 - 06/06 Xi Măng - Noname Tứ Kết Solo Random 0 100,000 Thắng: Xi Măng
Thua: Noname

4 - 3

Xi Măng: 100,000 đ - Noname 100,000
08:00 - 26/06 - 06/06 Gunny - Trường EC Tứ Kết Solo Random 0 200,000 Thắng: Gunny
Thua: Trường EC

0 - 4

Gunny: 200,000 đ - Trường EC 200,000
08:00 - 26/06 - 06/06 Yugi - Hoàng Mai Nhi Tứ Kết Solo Random 0 200,000 Thắng: Yugi
Thua: Hoàng Mai Nhi

4 - 3

Yugi: 200,000 đ - Hoàng Mai Nhi 200,000
12:00 - 26/06 - 06/06 Hồng Anh - Gunny Chung Kết Solo Random 0 250,000 Thắng: Hồng Anh
Thua: Gunny

5 - 0

Hồng Anh: 250,000 đ - Gunny 250,000
08:00 - 27/06 - 06/06 Sài Gòn 1 - Nghệ An 1 Bán Kết 2 vs 2 Random 0 100,000 Thắng: Sài Gòn 1
Thua: Nghệ An 1

4 - 3

Sài Gòn 1: 100,000 đ - Nghệ An 1 100,000
09:00 - 27/06 - 06/06 Sài Gòn 1 - Nghệ An 1 Bán Kết 2 vs 2 Random 0 100,000 Thắng: Sài Gòn 1
Thua: Nghệ An 1

4 - 3

Sài Gòn 1: 100,000 đ - Nghệ An 1 0
09:00 - 27/06 - 06/06 Hà Nội 1 - Skyred 2 Bán Kết 2 vs 2 Random 0 200,000 Thắng: Skyred 2
Thua: Hà Nội 1

Skyred 2

Hà Nội 1: 200,000 đ - Skyred 2 200,000
12:45 - 27/06 - 06/06 Chẵn - Lẻ 12:45 Keno Vietlott 0 100,000 Thắng: Lẻ
Thua: Chẵn

1 - 1

Chẵn: 100,000 đ - Lẻ 100,000
14:50 - 27/06 - 06/06 Chẵn - Lẻ 12:50 Keno Vietlott 0 100,000 Thắng: Lẻ
Thua: Chẵn

Lẻ

Chẵn: 100,000 đ - Lẻ 100,000
09:00 - 28/06 - 06/06 Lớn - Bé 09:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Bé
Thua: Lớn

01 04 08 10 13 17 24 32 34 38 40 43 45 49 51 53 62 68 71 78

Lớn: 1,000 đ - Bé 0
10:00 - 28/06 - 06/06 Chẵn - Lẻ 10:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Chẵn
Thua: Lẻ

01 07 15 16 18 19 32 37 42 44 45 47 56 60 62 72 73 79 80

Chẵn: 1,000 đ - Lẻ 0
11:00 - 28/06 - 06/06 Lớn - Bé 11:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Bé
Thua: Lớn

04 06 11 13 18 19 20 21 25 27 30 32 40 48 61 66 67 72 78 80

Lớn: 1,000 đ - Bé 0
10:30 - 28/06 - 06/06 Chẵn - Lẻ 10:30 Keno Vietlott 0 50,000 Thắng: Lẻ
Thua: Chẵn

02 04 05 060 09 11 19 20 23 27 28 31 32 33 47 51 61 72 75 77

Chẵn: 50,000 đ - Lẻ 0
14:30 - 28/06 - 06/06 Chẵn - Lẻ 14:30:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Chẵn
Thua: Lẻ

01 06 08 13 14 22 24 25 32 33 36 38 50 52 53 54 71 72 75 78

Chẵn: 1,000 đ - Lẻ 100,000
15:30 - 28/06 - 06/06 Lớn - Bé 15:30:00 Keno Vietlott 0 1,000 Thắng: Lớn
Thua: Bé

01 13 14 17 23 35 36 38 51 56 58 59 64 66 67 73 74 76 78 80

Lớn: 1,000 đ - Bé 0